Case study eWezwanie

Case studies

Automatyczna windykacja w praktyce.

Jak to działa?

Co to jest eWezwanie?

eWezwanie to system dostępny w formie usługi, który dostarcza jego użytkownikom wygodnych, skutecznych i opłacalnych narzędzi do zarządzania należnościami i windykacji. eWezwanie generuje i wysyła automatyczne przypomnienia i  wezwania do zapłaty. Aplikacja pozwala na stworzenie spersonalizowanego wieloetapowego procesu windykacji, wykorzystującego różne formy powiadomień (np. mail, sms, wiadomość głosowa).

Proces wymiany informacji

Wymiana informacji pomiędzy systemem do zarządzania a eWezwaniem
kliknij na obrazek, by powiększyć

Możliwości systemu eWezwanie

 • automatyczne aktualizowanie danych o nierozliczonych płatnościach z programów do zarządzania firmą;
 • kontrolowanie terminów realizacji faktur i odnajdywanie przeterminowanych płatności;
 • generowanie przypomnień i wezwania do zapłaty;
 • przypominanie klientom o zbliżającej się lub przeterminowanej płatności;
 • wysyłanie wezwań do zapłaty do dłużników;
 • dowolnie definiowanie treści i wyglądu powiadomień i wezwań przez klienta;
 • wybór procesu windykacyjnego z pośród wielu, skierowanych do różnych grup kontrahentów;
 • wysyłanie wiadomości (powiadomień, wezwań) do klienta w formie wiadomości e-mail, SMS, wiadomości telefonicznej, faxu, dokumentu PDF lub listu poleconego;
 • dowolne definiowanie procesu (terminów i form/sposobów) automatycznej wysyłki wiadomości przez klienta;
 • przekazywanie zadań do wykonania do pracowników lub partnerów (np. kancelarii prawnej);
 • analizowanie i dostarczanie statystyk o skuteczności windykacji - system dostarcza informacji o średnim opóźnieniu w płatnościach i przewiduje, kiedy dłużnik prawdopodobnie zapłaci. Wylicza indywidualnie dla każdego klienta wskaźniki, które określają opóźnienie w płaceniu naleźności i porównuje je ze wskaźnikami globalnymi dotyczącymi całego rynku. Klient otrzymuje informacje czy przeterminowane płatności są wynikiem kryzysu w branżach, z którymi współpracuje czy też należy zmienić, usprawnić proces zarządzania należnościami w firmie.
 • działanie automatyczne, na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika parametrów.

Dzięki temu będziesz mógł skupić się na istocie swojego biznesu.

Zobacz korzyści, jakie da Ci system eWezwanie >>

 

Zakres wymienianych informacji

DobryKlient przesyła do systemu eWezwanie dane zawierające aktualny stan nierozliczonych należności klienta.
System pobiera:

 • Dane dłużnika: NIP organizacji, adres e-mail do wysyłki powiadomień, telefon kontaktowy, dane adresowe – jeżeli dłużnikiem jest osoba fizyczna.
 • Dane nierozliczonego dokumentu: numer, datę wystawienia dokumentu, termin płatności, kwotę dokumentu, pozostałą kwotę należności do zapłaty.

System nie pobiera:

 • Danych rejestrowych i adresowych firm i organizacji, pozycji faktury (czyli za jakie produkty/usługi jest to faktura, w jakiej ilości itd.), dokumentów rozliczonych.
 • Dokumentów nierozliczonych, których dłużnik został wykluczony w konfiguracji.

 

Wsparcie do programu

Pomoc do programu można znaleźć:

 

Zobacz cennik usług >>