Case study eWezwanie

Case studies

Automatyczna windykacja w praktyce.

Bezpieczeństwo danych

Wiemy, że zaufanie to podstawa. Gwarantujemy poufność danych w regulaminie i na jego warunkach. Zgodnie z postanowieniami regulaminu Twoje dane (takie jak fakt współpracy z konkretnym klientem, czy wartości poszczególnych dokumentów) nie mogą i nie będą przekazywane innym firmom ani wykorzystywane przez nas do celów innych niż analizy statystyczne z wielu źródeł.

Zbieramy wyłącznie niezbędne dane - do naszego systemu przekazujesz tylko wyłącznie dane niezbędne do prawidłowego utworzenia i przeprowadzenia procesu windykacji. Wprowadzasz ręcznie bądź przekazujesz programami połączonymi z Twoim systemem dane takie jak: NIP dłużnika, dane kontaktowe do dłużnika (telefon, e-mail), numer, rodzaj i datę dokumentu z którego wynika zobowiązanie oraz oczywiście kwotę zobowiązania i jej termin. Danych takich jak "za co jest płatność" (np. nazwy pozycji na fakturze, ilości, ceny jednostkowe, rabaty) nie przetwarzamy, a nawet nie ma możlwości ich wprowadzenia do naszego systemu - ponieważ nie są one istotne w procesie przypomnienia o płatności czy też windykacji.

Nasz system spełnia wymagania ustawy o ochronie danych osobowych. Nikt niepowołany nie ma dostępu do wprowadzanych przez Ciebie danych.

Dane, które wprowadzasz do aplikacji, są przechowywane na serwerach, działających w macierzy RAID. Dzięki tej technologii masz pewność, że Twoje dane są zabezpieczone przed ich utratą. Serwery znajdują się pod stałym monitoringiem i są fizycznie pilnowane przez certyfikowanych ochroniarzy.